Bài 1 trang 41 sgk địa lí 9


Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội...

1. Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

Trả lời

+ Yếu tố đầu vào

- Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng.

- Lao động

- Cơ sở vật chất

- Tiến bộ khoa học kĩ thuật

- Đường lối chính sách nhà nước.

+ Yếu tố đầu ra

- Thị trường trong nước

- Thị trường nước ngoài.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu