Bài 1 trang 40 sgk Toán 5


Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;     64,9000;   3,0400

b) 2001,300;    35,020;       100,0100

Hướng dẫn giải:

a) 7,800 = 7,8

 64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b) 2001,300 = 2001,3

 35,020= 35,02

100,0100= 100,01

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan