Bài 1 trang 35 sách giáo khoa hình học lớp 11


Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình

Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình

(A) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng

(B) Phép đồng nhất

(C) Phép vị tự tỉ số -1

(D) Phép đối xứng trục

Đáp án: A

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu