Bài 1 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa?

A.\({s^1},{p^3},{d^7},{f^{12}}\)                  B. \({s^2},{p^5},{d^9},{f^{13}}.\)

C. \({s^2},{p^4},{d^{10}},{f^{11}}.\)               D. \({s^2},{p^6},{d^{10}},{f^{14}}.\)

Giải

Chọn D.

loigiaihay.com

Các bài liên quan