Bài 1 trang 31 sgk địa lí 10


Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực ?

Bài 1. Nội lực là gì? Nguyên nhân sinh ra nội lực ?

Lời giải.

- Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.
- Nguyên nhân sinh ra nội lực chủ yếu là các nguồn năng lượng ở trong lòng Trái Đất như năng lượng của sự phân hủy các chất phóng xạ, năng lượng của các phản ứng hóa học,...

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu