Bài 1 trang 27 sgk hoá học 10


Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s         B. p          C.d          D.f

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI:   A đúng.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu