Bài 1 - Trang 25 - SGK Vật lí 11


Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

1. Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều.

Trả lời :

Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều: A­MN = qEd.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu