Bài 1 - Trang 25 - SGK Vật lí 11

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

1. Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều.

Trả lời :

Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện  tích trong điện trường đều: A­MN = qEd.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan