Bài 1 trang 25 sgk địa lí 7


Bài 4. Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Bài 1. Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Trả lời:

Nhiệt dộ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.

Thời tiết diễn biến thất thường.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan