Bài 1 trang 23 sgk toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

Bài 1. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

Bài 1. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau :

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng  đơn vị lớn.

Bài làm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan