Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11


Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Bài 1. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Hướng dẫn giải:

 Sử dụng công thức tính vị trí ảnh tạo bởi thấu kính  =  +    (1)

=> f =       (2)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu