Bài 1 trang 22 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Bài 1. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Bài 1. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. \( _{75}^{185}\textrm{M}\).            B. \( _{185}^{75}\textrm{M}\).              C. \( _{75}^{110}\textrm{M}\).              D. \( _{110}^{75}\textrm{M}\).

Lời giải:

Chọn A.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan