Bài 1 trang 198 sgk Vật lí 12


1. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch

1. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Trả lời:

Phóng xạ α

Phân hạch

 -         Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).

-         Tỏa năng lượng

 -         Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự phát ra một và nơtron.

-         Tỏa năng lượng

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu