Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10

Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

Bài 1. Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8 :

a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khôi lượng của toàn nguyên tử.

Lời giải:

a) Tổng khối lượng của electro: 7 x 9,1.10 -28 63,7.10 -28 g

 Tổng khối lượng của proton : 7 x 1.67.10 -24 = 11,69.10 -24 g

 Tổng khối lượng của nơtron : 7 x 1.675.10 -24 = 11,72.10-24g

Khối lượng của nguyên tử nitơ là :     23,42.10 -24 g.

b) .100% = 0,027%.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan