Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 12


Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?

Hướng dẫn giải:

Không thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 vì đều tạo ra kết tủa trắng CaCO3, CaSO4, các kết tủa này đều tan trong các axit mạnh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu