Bài 1 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Cho phản ứng hóa học:

Cho phản ứng hóa học:

\({H_2}S + 4C{l_2} + 4{H_2}O\,\, \to \,\,{H_2}S{O_4} + 8HCl\)

Câu nào diễn ta đúng tính chất của các chất phản ứng ?

A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

Giải

Chọn D.

loigiaihay.com

Các bài liên quan