Bài 1 - Trang 173 - SGK Vật lí 10


Phát biểu định nghĩa nội năng.

1. Phát biểu định nghĩa nội năng.

Bài làm.

Học sinh tự làm.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan