Bài 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10


Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng:

  +  + = 2.

Hướng dẫn giải:

  +  +   + 

ABCD là hình bình hành nên

 +  =  (quy tắc hình bình hành của tổng)

=>   +  + =    + =2


>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu