Bài 1 trang 168 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 427 phiếu

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m.

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

Bài giải:

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84  (m2)

Diện tích cần quét vôi là: 27 + 84 -8,5 = 102,5  (m2)

Đáp số: 102,5m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan