Bài 1 trang 166 sgk toán 5


Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m.

Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng  chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Bài giải:

a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là: 120 x  = 80 (m)

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là: (120 + 80) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 120 x 80 = 9600 ( m2)

9600 m2 = 0,86 ha

Đáp số: a) 400m ; b) 9600 m2; 0,96ha

Bài viết liên quan