Bài 1 trang 166 sgk toán 5


Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m.

Một vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Bài giải:

a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là: 120 x \(\frac{2}{3}\) = 80 (m)

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là: (120 + 80) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là: 120 x 80 = 9600 ( m2)

9600 m2 = 0,86 ha

Đáp số: a) 400m ; b) 9600 m2; 0,96ha

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay