Bài 1 – Trang 163 – SGK Hóa học 12

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

1. Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự  tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                     B. Bb, Sn, Ni, Zn ;

C. Ni, Sn, Zn, Pb ;                                     D. Ni, Zn, Pb, Sn .

Trả lời.

Đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan