Bài 1 – Trang 163 – SGK Hóa học 12


Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

1. Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự  tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                     B. Bb, Sn, Ni, Zn ;

C. Ni, Sn, Zn, Pb ;                                     D. Ni, Zn, Pb, Sn .

Trả lời.

Đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..