Bài 1 trang 16 sgk Địa lí lớp 10


Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa?

Hướng dẫn giải:

- Bản đồ là phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời các câu hỏi kiểm tra về Địa lí.

- Thông qua bản đồ có thể xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất (tọa độ địa lí), ở vào đới khí nào, chịu ảnh hưởng của biển như thế nào, liên hệ với các trung tâm kinh tế- xã hội ra sao....

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu