Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Ứng với công thức phân tử...

1. Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                           B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

Hướng dẫn.

Chọn C.

 etylbenzen

 1, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen hay o - xilen) 

 1, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen hay m - xilen)

 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay p - xilen)       

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan