Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11


Ứng với công thức phân tử...

1. Ứng với công thức phân tử C10H8 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                           B. 3.                     C. 4.                        D. 5.

Hướng dẫn.

Chọn C.

 etylbenzen

 1, 2 - đimetylbenzen (o - đimetylbenzen hay o - xilen) 

 1, 3 - đimetylbenzen (m - đimetylbenzen hay m - xilen)

 1,4 - đimetylbenzen (p - đimetylbenzen hay p - xilen)       

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu