Bài 1 - Trang 158 - SGK Hóa học 12


Cấu hình electron của Cu2+ là...

1. Cấu hình electron của Cu2+ là :

A. [Ar]3d7.         

B. [Ar]3d8

C. [Ar]3d9.  

D. [Ar]3d10.  

Hướng dẫn.

Đáp án C.

                       

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu