Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

1. Tìm số gia của hàm số f(x) =

1. Tìm số gia của hàm số \(f(x) =  x^3\), biết rằng :

a) \(x_0 = 1; ∆x = 1\)

b) \(x_0= 1; ∆x = -0,1\)

Lời Giải:

a) \(∆y = f(x_0+∆x) - f(x_0) = f(2) - f(1) = 2^3-1^3= 7\).

b) \(∆y = f(x_0+∆x) - f(x_0) = f(0,9) - f(1)\) = \( \left ( \frac{9}{10} \right )^{3} - 1^3=\) \( \frac{729}{1000} - 1 = -0,271\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan