Bài 1 trang 155 sgk toán 5


a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài giải:

- Đơn vị gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

- Đơn vị bé bằng   đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan