Bài 1 trang 155 sgk toán 5


a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài giải:

- Đơn vị gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

- Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{1000}\)  đơn vị lớn hơn tiếp liền.