Bài 1 trang 153 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 152 phiếu

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ;            2km 79m ;          700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ;                5m 9cm ;           5m 75mm.

Bài giải:

a) 4km 382m = 4,382km ; 

2km 79m = 2,079km;

700m =  0,700km.

b) 7m 4dm = 7,4m ;

 5m 9cm = 5,09 m  ;

 5m 75mm = 5,075m.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan