Bài 1 trang 153 sgk toán 5


Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ;            2km 79m ;          700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ;                5m 9cm ;           5m 75mm.

Bài giải:

a) 4km 382m = 4,382km ; 

2km 79m = 2,079km;

700m =  0,700km.

b) 7m 4dm = 7,4m ;

 5m 9cm = 5,09 m  ;

 5m 75mm = 5,075m.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan