Bài 1 trang 152 sgk toán 5

Bình chọn:
4.1 trên 231 phiếu

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau.

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài giải:

a) 

b) 

c)  Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{10}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan