Bài 1 trang 151 sgk hóa học 8


Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?

1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?

a)   = 31,6 g;           = 246 g

     = 20,7 g;             = 75,4 g

b)  = 1,73 g;         = 0,07 g

Bài giải:

a) + Ở 200C độ tan của KNO3 là 31,6 g; Ở 1000C độ tan của KNO3 là 246 g

+ Ở 200C độ tan của CuSO4 là 20,7 g; Ở 1000C độ tan của CuSO4 là 75,4 g

b) Ở 200C và 1 atm độ tan của khí cacbonic là 1,73 g; Ở 600C và 1atm độ tan của khí cacbonic là 0,07 g

   

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu