Bài 1 trang 148 sgk toán 5

Bình chọn:
3.9 trên 111 phiếu

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Bài giải

a) Hình 1)  \({3 \over 4}\)             Hình 2) \({2 \over 5}\)            

    Hình 3) \({5 \over 8}\)              Hình 4) \({3 \over 8}\)

b) Hình 1) \(1{1 \over 4}\)            Hình 2) \(2{3 \over 4}\)         

    Hình 3) \(3{2 \over 3}\)            Hình 4) \(4{1 \over 2}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan