Bài 1 trang 148 sgk toán 5


a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây.

a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

b) Viết số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4:

Bài giải:

a) Hình 1: ;             Hình 2: ;            Hình 3: ;              Hình 4: 

b) Hình 1:               Hình 2:            Hình 3:                Hình 4: 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan