Bài 1 trang 148 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu

Bài 1. Có cung α nào mà sinα nhận các giá trị tương ứng sau đây không?

Bài 1. Có cung \(α\) nào mà \(\sinα\) nhận các giá trị tương ứng sau đây không?  

a) \(-0,7\);                 b) \( \frac{4}{3}\)     

c) \(-\sqrt2\);                  d)\( \frac{\sqrt{5}}{2}\) 

Giải

a) \(-1 ≤ -0,7 ≤ 1\). Có cung \(α\) mà \(sin α = -0,7\)

b) \( \frac{4}{3}> 1\). Không có cung \(α\) có \(\sin\) nhận giá trị \( \frac{4}{3}\)

c) Không. Vì \(-\sqrt2 < -1\)

d) Không. Vì \( \frac{\sqrt{5}}{2} > 1\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan