Bài 1 trang 145 sgk toán 5 tiết 138 luyện tập chung


Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ.

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 km với vận tốc 36km/giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Bài giải:

b) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Hướng dẫn:

a) Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là:

36 - 12 = 24 (km).

Thời gian đi để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

48 : 24 = 2 (giờ).

b) Xe đạp đi trước xe máy quãng đường là:

12 x 3 = 36 (km).

Sau mỗi giờ xe máy đến gần xe đạp là:

36 - 12 = 24 (km).

Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan