Bài 1 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI.

Trong dãy bốn dung dịch axit HF, HCl, HBr, HI.

A. tính axit giảm dần từ trái qua phải.

B. tính axit tăng dần từ trái qua phải.

C. tính axit biến đổi không theo quy luật.

Hãy tìm phương án đúng.

Giải

Chọn B.

loigiaihay.com

Các bài liên quan