Bài 1 trang 141 sgk toán 5


Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Bài giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là: 15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đáp số: 45,6km.