Bài 1 trang 141 sgk toán 5


Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.

Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ.Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Bài giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là: 15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đáp số: 45,6km.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan