Bài 1 trang 141 luyện tập

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu

Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống.

Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

Bài giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan