Bài 1 trang 141 luyện tập


Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống.

Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

Bài giải:

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan