Bài 1 trang 14 sgk toán 5


Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

 ;  ;  ;  .

Bài làm:

  ;                              ;

  ;                             .