Bài 1 trang 14 sgk toán 5


Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

 ;  ;  ;  .

Bài làm:

  ;                              ;

  ;                             .      

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan