Bài 1 trang 14 SGK Lịch sử 4


Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta ?

Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta ?

Trả lời:

Khoảng năm 700 TCN, ở khu vực sông Hồng, sôns Mã và sông Cả, nơi người Lạc Việt sinh sống, nước Văn Lang đã ra đời