Bài 1 trang 139 SGK toán 5 luyện tập


Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút.

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

Bài giải:

Vận tốc chạy của đà điểu là : 5250 : 5 = 1050 (m/phút)

Đáp số: 1050m/phút.