Bài 1 trang 139 sgk toán 5


Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km.

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Bài giải:

Vận tốc của người đi xe máy là: 105 : 3 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 35km/giờ.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan