Bài 1 trang 139 sgk toán 5


Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km.

Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Bài giải:

Vận tốc của người đi xe máy là: 105 : 3 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 35km/giờ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay