Bài 1 trang 135 sgk toán 5


Tính: a) 3 giờ 12 phút x 3.

Tính:

a) 3 giờ 12 phút x 3

4 giờ 23 phút x 4

12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 giờ x 6

3,4 phút x 4

9,5 giây x 3

Bài giải:

a) 

Vậy 3 giờ 12 phút x 3 = 9 giờ 36 phút.

Vậy 4 giờ 23 phút x 4 = 17 giờ 32 phút.

Vậy 12 phút 25 giây x 5 = 1 giờ 2 phút 5 giây.

b) 4,1 giờ x 6 = 24,6 giờ.

3,4 phút x 4 = 13,6 phút.

9,5 giây x 3 = 28,5 giây.


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan