Bài 1 trang 133 sgk toán 5


Tính:a) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;

Tính:

a) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây - 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút - 12 giờ 35 phút;

Bài giải:

a) 

b)      thành    

c)     thành 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay