Bài 1 trang 132 sgk Vật lý lớp 12


Bài 1. Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Bài 1. Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì?

Hướng dẫn giải:

 Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y-âng là ánh sáng có tính chất sóng.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu