Bài 1 trang 132 sgk toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 264 phiếu

Tính: a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng.

Tính:

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây

12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây

Bài giải:

a)

7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng

giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

b)

Giải thích: 35 giờ = 24 giờ + 11 giờ = 1 ngày 11 giờ

                Nên: 7 ngày 35 giờ = 8 ngày 11 giờ

Giải thích: 1 phút = 60 giây nên 14 phút 60 giây = 15 phút

Giải thích: 80 giây = 60 giây + 20 giây = 1 phút 20 giây

Nên: 17 phút 80 giây = 18 phút 20 giây

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan