Bài 1 trang 13 sgk toán 5


Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

 ;  ;  ;  ;  .

Bài làm:

 ;                      ;                    ;

  ;                   .