Bài 1 trang 13 sgk toán 1


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hướng dẫn:

HÌnh 1 viết vào số 2

Hình 2 viết vào số 3

Hình 3 viết vào số 1

Hình 4 viết vào số 3

Hình 5 viết vào số 1
Hình 6 viết vào số 2.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan