Bài 1 trang 128 sgk đại số 10

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng ...

Bài 1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của \(\S 1.\)

Giải

a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là 

Số trung bình: \(\overline{x} = 1170\) (xem bài tập 1 \(\S 1\))

Phương sai:     \(S_{x}^{2}=\frac{1}{30}(3\times1150^{2}+6\times1160^{2}+12\times1170^{2}+6\times1180^{2}+3\times1190^{2})-1170^{2}= 120\)

Độ lệch chuẩn: \(S_x= \sqrt{S_{x}^{2}}=\sqrt{120} ≈ 10,9545\).

b) Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê trong bài tập 2 \(\S 1.\)

\(S_{x}^{2}=\frac{1}{60}(8\times15^{2}+18\times25^{2}+24\times35^{2}+10\times45^{2})- 31^2= 84 \)

 \( S_x≈ 9,165\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan