Bài 1 trang 122 sgk toán 5


Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Bài giải: