Bài 1 trang 122 sgk hoá học 9


Bài 1. Hãy cho biết trong các chất sau :

Bài 1. Hãy cho biết trong các chất sau :

CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C - CH3

a)  Chất nào có liên kết ba trong phân tử.

b)  Chất nào làm mất màu dung dịch brom.

Giải

a) Có 2 chất : CH≡CH v à CH≡C-CH3  liên kết 3

b) Có 3 chất làm mất màu dung dịch brom

CH≡CH , CH2=CH2  v à CH≡CH-CH3

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu