Bài 1 trang 121 SGK toán 5


Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm;  b = 4cm;     c = 9cm.

b) a = 1,5m;  b = 1,1m;     c = 0,5m.

c) a = \(\frac{2}{5}\)dm;  b = \(\frac{1}{3}\)dm;     c = \(\frac{3}{4}\)dm.

Bài giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

a) V = 5 x 4 x 9 = 180 (cm3)

b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) V = \(\frac{2}{5}\) x \(\frac{1}{3}\) x \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{1}{10}\) (dm3).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay