Bài 1 trang 118 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.1 trên 67 phiếu

Giải bài 1 trang 118 SGK Hóa học 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất...

Đề bài

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học xảy ra

Phân loại các phương trình hóa học thành các dạng:

+ phản ứng hóa hợp: từ hai hay nhiều chất ban đầu tạo ra 1 sản phẩm

+ phản ứng phân hủy: Từ 1 chất ban đầu tạo thành 2 hay nhiều chất sản phẩm

+ phản ứng oxi hóa khử: là phản ứng hóa học đồng thời xảy ra sự oxi hóa và sự khử

+ phản ứng thế: là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Lời giải chi tiết

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2      \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 2H2O                (1)

4H2 + Fe3O4  \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 4H2O + 3Fe      (2)

3H2 + Fe2O3 \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) 4H2O + 3Fe       (3)

H2 + PbO     \(\xrightarrow[]{t^{o}cao}\) H2O + Pb           (4)

+ Phản ứng (1)  là phản ứng hóa hợp vì từ hai chất ban đầu sinh ra duy nhất 1 chất mới.

+ Phản ứng (2), (3) và (4) là phản ứng thế vì nguyên tử H đã thế chỗ nguyên tử O trong hợp chất.

Cả 4 phản ứng đều là phản ứng oxi hóa – khử vì đều có đồng thời cả sự khử và sự oxi hóa.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan