Bài 1 trang 118 sgk địa lí 7


Bài 1. Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Bài 1. Dựa vào hình 37.1 và kiến thức, hãy lập bảng phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Dưới 1 người/km2  Bán đảo A-la-xca và phía bắc Ca-na-đa  -

Từ 1 - 10 người/km2  Hệ thống Coóc-đi-e  -

Từ 11 - 50 người/km2  Dải dồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương  

- Từ 51 - 100 người/km2  Phía đông Mi-xi-xi-pi  

- Trên 100 người/km2  Dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì 


Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu